Du lịch

Tháp Shukhov ở Moscow: địa chỉ, chiều cao, ảnh

Tháp Shukhov (Tháp trên Shabolovka) Tháp Shukhov - một cấu trúc hyperboloid dưới dạng vỏ lưới hỗ trợ, nằm ở quận Donskoy của Moscow.

ĐọC Thêm